Forventet adfærd på Sdr. Felding Skole og SFO

 
  Vis respekt Vis ansvar Vis forståelse
Universelle regler
 • Tal pænt til hinanden.
 • Vis respekt, for den der taler.
 • Brug elevens/de voksnes navne.
 • Lad andres ting være.
 • Respekter, når andre siger stop.
 • Lad andres ting være.
 • Ryd op efter dig/gruppen.
 • Pas på skolens og SFO's ting.
 • Følg beskeder fra de voksne.
 • Mød til tiden.
 • Smid affald i skraldespanden.
 • Stil cykler på de anviste områder.
 • Overhold aftaler.
 • Bliv på de anviste områder.
 • Hold hænder og fødder for dig selv.
 • I undervisningstiden er mobilen på lydløs og i tasken, med mindre andet er aftalt.
 • Hjælp eller sig til en voksen, hvis nogen ikke har det godt.
 • Grin med og ikke af hinanden.
Undervisnings og læringsmiljøer
 • Ræk hånden op, når du vil sige noget.
 • Vær forberedt til timerne.
 • Pak tasken til hver dag ud fra skemaet.
 • Gå til faglokaler, når klokken ringer ind.
 • Brug indestemme.
 • Sid stille på din plads, når du spiser.
 • Gå roligt.
 • Privat snak foregår i frikvartererne.
Indendørs pauseområder
 • Hæng overtøjet på gangen.
 • Respektér dem, der arbejder.
 • Gå stille og roligt.
 • Gå direkte derhen, hvor du skal.
 • Gå til timen, når det ringer ind.
 • Hold dørene åbne i frikvarteret.
 • Brug indestemme
Udendørs pauseområder
 • Følg reglerne i boldspil og leg.
 • Kast kun med sne på de anviste steder.
 • Spil kun bold på de anviste steder.
 •  Invitér andre med i boldspil og leg.

 

Toilettet
 • Brug kun toilettet, når det er nødvendigt.
 • Gå alene på toilet.
 • Vask hænder.
 • Skyl ud.
 • Brug kun det nødvendige papir/vand.
 • Toiletbesøg foregår fortrinsvis i frikvarteret.
 • Lad andre være i fred.
Skolens personalerum og køkken
 • Bank på.
 • Vent udenfor, til det bliver din tur.
 • Kontakt en gårdvagt, hvis du har brug for hjælp.
 • Brug indestemme
Færdsel til og fra hallen/
Stadion
 • Respekter andres ejendom.
 • Respekter dem, du møder.
 • Brug cykelstien.
 • Cykel må medbringes i ydertimer.
 • Gå fra skolen til hallen, når det ringer ind.
 • Gå/løb fra hallen til stadion.
 
På tur
 • Pas godt på naturen.
 • Respekter de steder, vi besøger.
 • Følg regler, hvor vi færdes.
 • Repræsenter din skole/SFO positivt.
 
 
 

”…et godt lærested og et trygt værested”