Forventet adfærd i skolebussen ved Sdr. Felding skole og SFO

 
  Vis respekt Vis ansvar Vis forståelse
Universelle regler
 • Tal pænt til hinanden
 • Brug elevens / de voksnes navne
 • Lad andres ting være
 • Respekter, når andre siger stop
 • Følg beskeder fra chaufføren
 • Ryd op efter dig
 • Pas på bussen og dens inventar
 • Sid pænt på sædet
 • Tag affald med ud af bussen
 • Bliv siddende under kørslen
 • Gå roligt til dit sæde
 • Hold hænder og fødder for dig selv
 • Grin med og ikke af andre
 • Sig til, hvis nogen ikke har det godt
 • Lad andre tale færdig, før du taler
 • Hjælp, hvis nogen har brug for det
 • Brug indestemme
 • Gå roligt ind og ud af bussen
 • Lad andre være i fred
 
 
 
Husk: Vi skal alle have en god tur i bussen, derfor gælder PALS også her. Overtrædelse af PALS reglerne kan medføre midlertidig karantæne fra skolebussen.