UndervisningsMiljøVurdering for alle elever på skolen i 1. - 9. kl.

 

Det fysiske miljø

 • Toiletter er mangelfulde og for gamle.
 • Handicaptoilettet er perfekt.
 • Gerne nye borde og stole især på mellemtrinnet 4-6 årgang.
 • Belysning ok. – dog gerne ny solafskærmning på mellemtrinnet.
 • God lyd og akustikforhold.
 • Mangler hyggerum og fællesarealer.
 • Gangene er kedelige.

 
Det psykiske miljø

 • Eleverne er generelt glade for at gå i skole, der er et godt forhold elev - elev og elev – lærer.
 • Hærværk og tyveri nævnes ikke.
 • Elevdemokrati via elevråd og miljøråd. Fungerer godt.
 • Eleverne giver udtryk for at de har det godt på skolen og at der ikke er væsentlige mobningsproblemer.

 
Det æstetiske

 • Mangler hyggelige steder at være – små og store rum til pauser , gruppearbejde og frikvarter.
 • Der ønskes nye legemuligheder i afdeling 1 og afdeling 2.
 • Eleverne ønsker mere udsmykning på skolen.

 
Handleplan

 • Der indkøbes nye møbler til 4. - 6. klasse.
 • Der afholdes Elevrådskurser og mobstopperkurser.
 • I forhold til skolens toiletter og fællesarealer indgår de i renoveringsplanen.
 • Der ansøges om midler til legeplads til afdeling 2.
 • Skolebestyrelsen og pædagogisk råd støtter arbejdet med den mobbefrie skole og arbejdet med skolens renovering.