Partnerskabsaftale mellem Herning Kommune og Sdr. Felding Skole

I samarbejde med Herning Kommune planlægges og udføres en naturlegeplads ved Svanholm Sø.

Partnerskabet tager afsæt i visionen om elevernes aktive deltagelse i lokalsamfundet i dag og i fremtiden. Aftalen skal imødekomme et kreativt læringsrum hvor ideer skabes, videreudvikles og realiseres under anvendelse og tilegnelse af faglig viden.

Aftalen omfatter undervisningsforløb for skolens 5. klasser.

Aftalen er gældende frem til indvielsen af naturlegepladsen ved Svanholm Sø.