Entreprenørskabsprojekt i 5. årgang

5.-7. februar 2014.

Lærerne i 5. årgang Vibeke Hansen, Christina Tannebæk og Alex Bothner har lavet ram-merne for 3 fagdage i 5. årgang fra den 5.- 7. februar 2014. Fagdagene var et innovativt forløb, hvor elevernes evner for kreativitet og planlægning blev udfordret.

Opgaven var:  ” Lav et fælles klassearrangement for 5.a+b.”

Forløbet begyndte onsdag med en idefase, hvor eleverne selv kom med ideer til klassear-rangementer. De kom med et hav af gode ideer, og ideerne blev skrevet på posters og sat op på væggen. Det blev til en kæmpestor ide-bank.

Efterfølgende blev udvalgt nogle af de gode ideer, som eleverne arbejdede i dybden med i mindre hold. Hver gruppe gik i gang med en detaljeret planlægning at et klassearrangement.

Målet var, at fredag formiddag kl. 10, skulle projekterne fremvises for hinanden og for de forældre, der havde mulighed for at være med.

Eleverne var meget engagerede og optaget af arbejdet og viste de fineste kreative forslag fredag formiddag. Der var lavet superflotte powerpointspræsentationer for klassearrange-menter med fine beskrivelser af indhold, budgetberegninger, og hvorfor den enkelte grup-pes projekt nu lige netop skulle vælges. Eleverne var velforberedte til mindste detalje, og de var meget optaget af processerne og fremlæggelsen, som også var veltilrettelagt af eleverne. De kom med meget realistiske forslag til arrangementer.

Nogle af forslagene gik på tur til Legoland, besøg et landbrug, besøg hos et bageri, DGI- huset, svømmehal i Esbjerg, de fleste med overnatning på skolen eller i shelters. Nogle af fremlæggelserne blev understøttet med rekvisitter, brochure mv.

De forældre, der havde mulighed for at være til stede ved fremlæggelsen, fik opgaven at udvælge det klassearrangement, som kontaktforældrene skulle arbejde videre med og være med til at realisere. Det blev en svær opgave for forældrene med alle de gode forslag, men valget faldt på:

Klassearrangement med besøg i DGI-huset, hvor eleverne kan svømme. Derefter køres eleverne til Momhøje, hvor der er spisning sammen med forældrene, og eleverne overnat-ter derude i shelters.

Det var helt igennem et vellykket forløb og med spændende resultater. GODT GÅET til alle eleverne og lærerne, og tak til de forældre, der kunne afse tid til at være med.