Den nye karakterskala

I 2007 blev en ny karakterskala introduceret. Du kan læse mere om den nye karakterskala herunder eller du kan hente en folder om den nye karakterskala ved at klikke på nedenstående link.
 
Hent filen: Den nye karakterskala - 7-trinsskalaen

 

7-trins-skalaen

Den nye skala hedder 7-trins-skalaen, fordi den består af syv karakterer. Hvis der er et beståkrav, er eleven/den studerende bestået, når hun/han får karakteren 02, 4, 7, 10 eller 12. Eleven/den studerende er ikke bestået, når hun/han får karakteren 00 eller -3. Karakteren 02 vil derfor være den laveste beståkarakter.

Karakterbeskrivelser

Hver karakter i 7-trins-skalaen har sin egen beskrivelse, som fremgår af nedenstående skema.
 
Disse beskrivelser skal bruges i alle fag og sammenhænge, når der skal gives en karakter efter 7-trins-skalaen.
 

Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS
12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmede opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. A
10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.
7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af faget mål, med en del mangler.
Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. D
02  Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. E
00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Fx 
-3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. F

 

Hvorfor skal Danmark have en ny karakterskala?

Der er flere grunde til, at det er nødvendigt med en ny karakterskala.
En af dem er at sikre, at danske karakterer bliver mere internationalt sammenlignelige. Det vil gøre det enklere for danske studerende at blive optaget på udenlandske uddannelsesinstitutioner og at have udenlandske og danske eksamensresultater opført på det samme eksamensbevis.
 
13-skalaen er svær at sammenligne med andre landes karakterskalaer, især fordi den skala, der bliver brugt til at omregne karakterer med i Europa (ECTS-skalaen), har syv trin. Med 7-trins-skalaen bliver det derfor nemmere at sammenligne.
 
Mange steder i udlandet er det i øvrigt sådan, at man kun kan blive optaget på en uddannelse, hvis man har topkarakterer. Men i 13-skalaen var topkarakteren en "undtagelseskarakter", der blev givet forholdsvis sjældent.
I 7-trins-skalaen er der ingen undtagelseskarakterer.
 
En anden grund er, at 13-skalaen blev benyttet meget forskelligt fra fag til fag og fra uddannelse til uddannelse.
 
 
 
Kilde: Undervisningsministeriet