Hvad er raketterne?

Raketterne er en special SFO. Et eftermiddagstilbud for børn i Sdr. Felding Skoles specialklasser.
 
Vi er en lille gruppe børn fra 0.- 4. kl. og 4 voksne, der hver dag efter skoletid holder til i den gamle pedelbolig, der ligger mellem skolen og SFO Fristedet.
 
Her har vi indrettet os med hyggelige legerum indenfor, og med masser af plads ude på skolens og ”Fristedets” legeplads.
 
Eftermiddagen byder bl.a. på: leg, spil, samvær, lektiehjælp, ture ud af huset - i bil eller på gå ben - spil på computer, wii eller ”play-station”. Vi laver bål og kreative aktiviteter alt efter årstiden, og der udover bruger vi flittigt skolens gymnastiksal og musiklokalet.
 
PALS er en naturlig del af vores hverdag. Vi arbejder her med begreberne, ansvar, respekt og forståelse i et tæt samarbejde med skolen.
 
Vi vægter de danske traditioner. Det vil sige at vi fortæller om og pynter op til højtider og særlige begivenheder. Vi slår katten af tønden, holder Sankt Hans, julehygge mm. Vi har mulighed for at være sammen med ”Fristedets” børn eller trække os tilbage til kun at være ”Raketter”, alt efter hvert enkelt barns behov.

Fødselsdage

Vi tilbyder at holde fødselsdage hos Raketterne, eller hjemme hos børnene. Vælger I at holde fødselsdag hjemme med Raketpersonalet, skal alle E-kl. og Raketternes børn inviteres.

Ud af Huset

Vi kører også gerne ture ”ud af huset”. Det kan være til oplevelser i lokalmiljøet, i naturen, eller ture til storbyens mange forskellige tilbud.