Målsætning

Vi vil skabe et trygt og rummeligt miljø, der tilgodeser det enkelte barns behov, hvor ressourcer og kompetencer, hos individet såvel som fællesskabet søges stimuleret og udviklet.
 
Dette gør vi i en hverdagsramme, baseret på genkendelighed, ro og struktur i en mindre børnegruppe med få kendte voksne. Vores nøgleord i dagligdagen er succesoplevelser og anerkendelse.
 
Vi vægter et positivt og nært samarbejde med forældrene.
 
Vi har hos Raketterne primært fokus på sociale spilleregler og udvikling af disse i børnegruppen. Vi er her opsøgende i forhold til SFO Fristedets børn.
 
Vi arbejder målrettet på at børnene bliver selvhjulpne, så de kan mestre en fritid hjemme efter 4. kl.