Elevers fravær

Ved elevers fravær bedes forældre skrive besked herom på ForældreIntra. Hvis en elev er syg i længere tid, bedes forældrene underrette klassenlæreren under sygdomsfraværet.
 
Klasselæreren kan efter anmodning fra hjemmet give fri i enkelte timer eller en dag. Skal eleverne have fri udover en dag, rettes henvendelse til skolelederen.