Velkommen til Sdr. Felding Skole

I den sydlige del af Herning Kommune midt i den smukke natur med skov, eng og Skjern Å ligger Sønder Felding Skole, der er en fuldt udbygget 2 sporet skole med ca. 360 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. Skolen har to specialklasser.
 
Til skolen er ligeledes tilknyttet en skolefritidsordning, der bærer navnet Fristedet, med ca. 90 børn, samt to af kommunens specialklasser og en pasningsordningen i forbindelse hermed. Skolen er afdelingsopdelt: børnehaveklasse – 3. kl. 4.-6. kl. 7.-9. kl., Fristedet, og Specialklasserne/SFO, der tilsammen giver en samlet medarbejderstab på 45 engagerede mennesker.
 
Vi vil gerne byde jer velkommen til vores skole, hvor tillid, anerkendelse, respekt og accept er nogle af omdrejningspunkterne i samarbejdet om det enkelte barn, klassen og skolen som helhed.'
 
 
Sønder Felding Skole er kommunens største PALS-skole. Skolen er kendetegnet ved at være en skole i konstant bevægelse med høj faglighed - kombineret med grundværdier, der vægter det enkelte menneske og fællesskabet højt. Skolen er overbygningsskole for Skarrild Skole og er en skole, hvor åbenhed, trivsel og faglighed er højt prioriteret. Når vi taler om trivsel, taler vi om dit barns sundhed, sociale liv, men også i høj grad om god kontakt mellem skole og hjem. Et tæt samarbejde mellem skole og hjem er vigtigt i forbindelse med udviklingen af det enkelte barns faglige og sociale kompetencer. Samarbejdet skaber også en helhed omkring barnet, hvor de mange opgaver løses med engagement, nærhed og forståelse.
 
Vi tror på – at det gør en forskel – ikke bare at gøre de rigtige ting, men at gøre tingene rigtigt sammen. Det er i dette krydsfelt, hvor fagligheden og empatien går hånd i hånd med ærlighed og konsekvens, at den gode skole skabes med en stærk faglig profil for den enkelte med et klart ansvar for fællesskabet.
 
Vi er en åben skole og nyder, når skolen summer af liv. Vi ser jer rigtig gerne til vores mange åbent hus dage, men I er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os eller komme personligt på skolen.
 
Sønder Felding Skole – en skole i bevægelse – med barnet undervisningen og læringen i centrum.