AKT

På Sdr. Felding Skole er AKT organiseret under PALS-Kerne, som afholder møde én gang ugentligt.

PALS-Kerne består af:

Både forældre, elever og medarbejdere er altid velkomne til at henvende sig til en af ovenstående personer, hvis der er spørgsmål eller brug for vejledning. Alle henvendelser tages alvorligt og drøftes i PALS-Kerne. Man vil altid efterfølgende få en tilbagemelding.