PALS Forældrerådgivning

Alle forældre oplever i perioder problemer mellem børn og voksne i familien. På jeres barns skole arbejder personalet med PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil) for at forebygge og reducere problemadfærd.

Skolen tilbyder nu også jer forældre et kortere rådgivningsforløb, hvor I får mulighed for at arbejde med nogle af de samme principper, som jeres barn kender fra skolen.

Hvem kan få rådgivning?

PALS Forældrerådgivning kan være noget for jer, hvis I som forældre
oplever:

  • At jeres barn ikke hører efter.
  • At I som forældre ofte skændes med jeres barn.
  • At jeres barn har mange konflikter med sine søskende.
  • At stemningen i hjemmet er negativ.
  • At der bliver konflikter ud af dagligdags situationer som f.eks.
  • lektielæsning, måltider, morgen- og aftenrutiner.

Hvordan foregår det?

Ved rådgivningssamtalerne får I præsenteret og øvet jer i nogle enkle forældreværktøjer, som I prøver af derhjemme. Ved næste samtale justerer I sammen med rådgiveren værktøjerne ud fra jeres erfaringer, så de passer bedst muligt til jeres familie.

Dette tilbud er gratis og består af 3-5 samtaler.

Rådgiveren er én af skolens lærere eller pædagoger eller én fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), som har fået en særlig uddannelse i PALS. Rådgiveren har tavshedspligt, og der bliver ikke ført journal over forløbet.

Forældrerådgivere på Sdr. Felding Skole:

Karina Krogstrup
E-mail: [email protected]
Tlf.: 96 28 76 76

Karen Marie Gaardsvig
E-mail: [email protected]
Tlf.: 96 28 76 76

Kontakt

Hvis I ønsker et rådgivningsforløb eller blot vil høre mere om forældrerådgivningen, skal I henvende jer til:

Sdr. Felding Skole
Skolegade 31
7280 Sdr. Felding
96 28 76 76

Skoleleder Torben Rathe
Viceinspektør Karen Marie Gaardsvig

 

Klik her for at åbne vores pjece om forældrerådgivning.