Uddannelsesparathedsvurdering

 

Generel information om UU-Herning:

UU’s opgave er at vejlede unge i skiftet fra en grundskole til en ungdomsuddannelse. Dog vil der være et særligt fokus på at vejlede unge, der uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder med at vælge eller påbegynde en ungdomsuddannelse.

 

UU-vejlederne varetager vejledningen af unge til en ungdomsuddannelse. Går den unge ikke direkte i uddannelse efter skolen eller afbryder en ungdomsuddannelse, kontakter UU den unge med et tilbud om uddannelsesvejledning, indtil det fyldte 25 år.

 

Uddannelsesvejledningen bygger på følgende principper:

 

 • En uddannelse du bliver glad for

 • En uddannelse du bliver stolt af

 • En uddannelse du kan leve af

 • En uddannelse du kan bygge videre på

   

   

  Vejledningen er hovedsageligt struktureret således:

   

  7. klasse – Introduktion til ungdomsuddannelserne og fokus på styrker

  8. klasse – Uddannelsesaften, introduktionskurser, foreløbig uddannelsesplan

  9. klasse – Valg og tilmelding til ungdomsuddannelse

   

   

  Læs mere om UU-Herning på hjemmesiden: http://ungevejledningen.herning.dk/

  Undersøg selv uddannelserne på hjemmesiden: https://www.ug.dk/