Fællesbestyrelsesmedlemmers tilknytning til klasserne 2018/2019

Klasse Klasselærer   Skolebestyrelsesmedlem
0.A Lone Kjærsig LO Mette Lomholt
1.A Karin Engslund KA Louise Holmgaard Bertelsen
1.B Birgit Bertelsen BB Dorthe Kristensen (Solsikken)
2.A Maja Hybæk MH Lotte Kristensen
3.A Lisbeth Villadsen LV Heidi Sørensen
4.A Lene Daimi Christensen DC Claus Jørn Hansen
5.A Gitte Jeppesen / Christina Tannebæk GJ/CT Heidi Sørensen
6.A Sara Kongsgaard SK Claus Jørn Hansen
6.B Majken Wallin MW Mette Lomholt
7.A Marie Kjeldsen MK Louise Holmgaard Bertelsen
7.B Lene Daimi Christensen DC Louise Holmgaard Bertelsen
8.A Hanne Laugesen HL Lotte Kristensen
8.B Ulla Porsbjerg UP Lotte Kristensen
9.A Tommy Larsen TL Claus Jørn Hansen
       
E.kl Tina Poder TP Louise Holmgaard Bertelsen
D.kl. Tina Poder TP Heidi Sørensen
SFO Conny Ø. Madsen Karsten Laursen (Solsikken)
Børnehaven Viki Hilmand    
       
       

Skolebestyrelsesmedlemmerne vil meget gerne deltage i klassernes forældrearragementer enten med et kort indlæg om skolebestyrelsens arbejde eller blot være tilstede.