Skolebestyrelsesmedlemmers tilknytning til klasserne 2017/2018

Klasse Klasselærer   Skolebestyrelsesmedlem
0.A Lone Kjærsig / Jette Møller LO/JM Camilla Kjærsig
1.A Maja E. S. Hybæk MH Mette Udbye
2.A Lisbeth E. Villadsen / Vera Enevoldsen LV/VE Heine T. Dalgaard
3.A Kirsten Nilsson KN Claus Jørn Hansen
4.A Gitte Jeppesen GJ Heine T. Dalgaard
5.A Helene Sas HE Mette Udbye
5.B Majken H. Wallin MW Mette Udbye
6.A Alex Bothner AB Camilla N. Kjærsig
6.B Lene Daimi Christensen DC Camilla N. Kjærsig
7.A Hanne T. Laugesen HL Lotte Kristensen
7.B Ulla Porsbjerg UP Lotte Kristensen
8.A Tina Poder TP Claus Jørn Hansen / Rikke F. Nielsen
8.B Marie Kjeldsen MK Claus Jørn Hansen / Rikke F. Nielsen
9.A Tommy Larsen TL Lotte Kristensen
       
E.kl Tina Poder TP René Pindbo
D.kl. Tina Poder TP Rikke F. Nielsen
SFO Conny Ø. Madsen Mette Udbye
       
       
       

Skolebestyrelsesmedlemmerne vil meget gerne deltage i klassernes forældrearragementer enten med et kort indlæg om skolebestyrelsens arbejde eller blot være tilstede.