Takster for dagtilbud i 2017

Der betales i 11 måneder årligt. Juli måned er betalingsfri.

 

Aldersgruppen 0 år og indtil skolestart

Grundtilskuddet er på 75% af bruttodriftsudgiften og dermed en egenbetaling på 25%.

* For de institutioner, der tilbyder et sundt fr

Pladstype Driftsudgift pr. måned Kommunal andel Egenbetaling
Dagpleje 9.512 kr. 7.134 kr. 2.378 kr.
Vuggestue uden mad 11.840 kr. 8.880 kr. 2.960 kr.
Vuggestue med mad 11.840 kr./mad 545 kr.* 8.880 kr. 3.505 kr.
Børnehave uden mad 6.556 kr. 4.917 kr. 1.639 kr.
Børnehave med mad 6.556 kr./mad 475 kr.* 4.917 kr. 2.114 kr.

okostmåltid, er taksten 100% af udgiften.

 

Fra skolestart og opefter

Grundtilskuddet er på 70% af bruttodriftsudgiften og dermed en egenbetaling på 30%.

Pladstype Driftsudgift pr. måned Kommunal andel Egenbetaling
0. - 2. klasse med morgenpasning 3.540 kr. 2.478 kr. 1.062 kr.
0. - 2. klasse uden morgenpasning 2.927 kr. 2.049 kr. 878 kr.
3. - 4. klasse med morgenpasning 2.177 kr. 1.524 kr. 653 kr.
3. - 4. klasse uden morgenpasning 1.793 kr. 1.255 kr. 538 kr.

Taksten for skolebørn ændres pr. 1. august det år hvor barnet starter i skole eller i 3. klasse.

Aftenklub: 537 kr. årligt ved 1 ugentlig aften, og 1.074 kr. ved 2 ugentlige aftener.