Hvad er PALS?

PALS står for positiv adfærd i læring og samspil. PALS er en skoleomfattende tiltagsmodel til styrkelse af børns sociale kompetencer, samt forebyggelse og afhjælpning af adfærdsproblemer.

Målsætninger for PALS:

 • Fremme positiv adfærd, et støttende læringsmiljø og samspil i skolen
 • Fremme udvikling af en skolekultur, som støtter elevernes udvikling af sociale og skole faglige færdigheder
 • Udvikle viden og kompetence i skolen for at forebygge og afhjælpe adfærdsproblemer
 • Øge skolens kapacitet til en vedvarende indsats og opretholdelse af denne kompetence

PALS fokuserer på:

 • Gode og effektive beskeder
 • Ros og opmuntring - Positive beskeder
 • Grænsesætning - Negative konsekvenser
 • Problemløsning
 • Vejledning - Tilsyn - Opfølgning
 • Positiv involvering
 • Regulering af følelser
 • Kortlægning og vurdering af adfærd

Dokumenterede erfaringer fra Norge, Island og USA viser, at PALS forebygger og reducerer problemadfærd hos skolebørn. Modellen omfatter hele skolen, og for at opnå den ønskede effekt kræves at alle, der er tæt på børnene i hverdagen, deltager aktivt: lærere, pædagoger, forældre, rengøringspersonale, skolesekretær, pedel samt behandlersystem.

PALS på Sdr. Felding Skole:

Sdr. Felding Skole blev pilotskole på PALS-projektet 1. august 2008.

Hver elev får første skoledag udleveret en PALS-mappe til brug i skole-hjem samarbejdet. I mappen findes: Forventet adfærd på Sdr. Felding Skole og SFO ud fra 3 værdi-ord:

 • vis respekt
 • vis ansvar
 • vis forståelse.

Se hele teksten under regelmatricen.

PALS bliver præsenteret ved forældremøderne og gennem dit barn skolegang. Målet er, at alle elever må opleve skolen som et godt lærested og et trygt værested.

 

Læs mere om PALS: